Služby

ADEX REALITY poskytuje komplexní služby v oblasti realit. Zajišťujeme veškeré činnosti, které souvisí s prodejem a pronájmem nemovitostí včetně hypotečních úvěrů, znaleckých posudků, daňového poradenství a právních služeb advokátní kanceláře. Našim klientům se dostává kompletního profesionálního servisu podloženého našimi mnohaletými zkušenostmi na trhu nemovitostí.

Jsme připraveni vyřešit komplikované případy, vyhledat zájemci požadovanou nemovitost nebo zajistit právní servis v realitním obchodu.


Služby pro prodávajícího

Více informací

 • důkladná prohlídka nemovitosti, zjištění technického stavu, pořízení fotodokumentace
 • zjištění právního stavu nemovitosti a zajištění potřebných podkladů k prodeji nemovitosti
 • tržní ocenění nemovitosti, dohoda na strategii prodeje, nastavení optimální výchozí prodejní ceny
 • zpracování prezentace nemovitosti
 • mediální inzerce nemovitosti, oslovení potencionálních zájemců z naší databáze a obchodních kontaktů
 • zajištění prohlídek nemovitosti se zájemci
 • průběžné poskytování informací prodávajícímu o stavu prodeje (počet náhledů nemovitosti na realitních serverech, výsledky jednání se zájemci)
 • vyjednání se zájemcem o koupi nemovitosti podmínek k bezpečnému způsobu realizace obchodu pro prodávajícího
 • zajištění vypracování kompletní smluvní dokumentace (rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, návrh na vklad / u družstevních bytů smlouva o podmínkách převodu, smlouva o převodu členských práv a povinností)
 • jednání s úvěrující bankou kupujícího ohledně přípravy smluvní dokumentace (zástavní smlouva) a kontroly dohodnutého způsobu čerpání úvěru k úhradě kupní ceny / v případě úhrady kupní ceny kupujícím z hypotečního úvěru, případně z úvěru ze stavebního spoření /
 • zajištění advokátní úschovy kupní ceny u partnerské advokátní kanceláře v naší kanceláři včetně vypracování smlouvy o úschově kupní ceny /v případě zřízení jiné úschovy dle dohody smluvních stran jednání se schovatelem - banka, notář /
 • organizace uzavření smluvních dokumentů, jejich doručení katastrálnímu úřadu a následná kontrola stavu řízení u katastrálního úřadu / u družstevních bytů zajištění převodu na družstvu
 • zajištění dokumentů požadovaných pro výplatu kupní ceny z úschovy a jejich doručení schovateli kupní ceny
 • zajištění předání nemovitosti a převodu dodávek medií na kupujícího
 • zajištění vypracování znaleckého posudku
 • vypracování daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí a zajištění splnění podmínek k úhradě této daně


Zadat nabídku k prodeji

 

Méně informací


Služby pro zájemce o koupi nemovitosti

Více informací

 • zjištění Vašich požadavků, potřeb a možností
 • zadání parametrů Vaší poptávky do naší databáze k spárování s odpovídajícími nemovitostmi
 • aktivní vyhledávání vhodné nemovitosti na trhu
 • zajištění prohlídky odpovídajících nemovitostí dle Vašich časových možností
 • prověření právního stavu vybrané nemovitosti včetně zajištění všech rozhodných dokumentů k nemovitosti a posouzení stavebně technického stavu
 • celkové vyhodnocení vybrané nemovitosti vzhledem k jejímu potenciálu, stavu, ceně a situaci na trhu
 • zajištění optimálního hypotečního úvěru
 • vyjednání s prodávajícím podmínek k bezpečnému způsobu realizace obchodu pro kupujícího
 • zajištění komplexního právního servisu, tj. revize všech smluvních dokumentů, případně jejich vypracování (smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, návrh na vklad / u družstevních bytů smlouva o podmínkách převodu, smlouva o převodu členských práv a povinností)
 • možnost zřízení advokátní úschovy kupní ceny u partnerské advokátní kanceláře včetně vypracování smlouvy o úschově kupní ceny
 • asistence u všech jednání s prodávajícím, právníky, apod. včetně uzavření všech dokumentů
 • kontrola nad doručením dokumentů katastrálnímu úřadu / v případě družstevního vlastnictví dohled nad převodem na družstvu
 • zajištění podmínek, aby daň z převodu nemovitosti byla uhrazena z kupní ceny a kupující nebyl vystaven riziku k její úhradě nad rámec kupní ceny
 • asistence při převzetí nemovitosti kupujícím včetně zajištění převodu dodávek medií na kupujícího a konečného vyúčtování od dodavatelů pro prodávajícího
 • poradenství jaké práva a povinnosti kupujícímu jako vlastníku nemovitosti (případně členu družstva) vyvstanou / daň z nemovitosti, podílet se na rozhodování družstva, SVJ, apod./
 • v případě koupě na investici zajištění pronájmu nemovitosti

Zadat poptávku ke koupi

 

Méně informací

 

Služby pro pronajímatele

Více informací

 • důkladná prohlídka nemovitosti, zjištění technického stavu, pořízení fotodokumentace
 • doporučení odpovídající ceny pronájmu dle aktuální situace na trhu
 • zajištění potřebných podkladů a zpracování prezentace nabídky
 • nabídnutí Vaší nemovitosti zájemcům o pronájem z naší databáze a mediální prezentace nemovitosti
 • zajištění prohlídek nemovitosti se zájemci
 • uzavření rezervační smlouvy se zájemcem a zajištění úhrady rezervační zálohy
 • vypracování nájemní smlouvy ( podnájemní smlouvy) a zajištění její uzavření
 • asistence při předání nemovitosti včetně vypracování předávacího protokolu a zajištění převodu dodávek energií na nájemce
 • v případě předčasného ukončení zprostředkovaného nájmu maximální nasazení k zajištění nového nájemce, a to ve stanovených lhůtách bezplatně

Zadat nabídku k pronájmu

 

Méně informací


Služby pro zájemce o pronájem nemovitosti

Více informací

 • zjištění Vašich požadavků, potřeb a možností
 • zadání parametrů Vaší poptávky do naší databáze k spárování s odpovídajícími nemovitostmi
 • aktivní vyhledávání vhodné nemovitosti na trhu
 • zajištění prohlídky odpovídajících nemovitostí dle Vašich časových možností
 • právní prověření vybrané nemovitosti (identifikace nemovitosti v katastru nemovitostí, oprávněné osoby k dispozici s nemovitostí)
 • vypracování smlouvy o nájmu případně revize majitelem předložené smlouvy
 • asistence u převzetí nemovitosti včetně zajištění předávacího protokolu a případného převodu dodávek energií

Zadat poptávku k pronájmu

 

Méně informací


Právní služby

Více informací

Poskytujeme kompletní právní servis spojený s prodejem, koupí nebo pronájmem nemovitosti zajištěný naší partnerskou advokátní kanceláří JUDr. Marcely Dopitové, sídlící v prostorách sídla naší společnosti. Veškeré právní dokumenty jsou vyhotoveny individuálně na základě dohodnutých podmínek, konkrétní nemovitosti a klienta. Neposkytujeme žádné vzorové smlouvy.

Nabízíme také zajištění komplexního právního servisu u realitních obchodů nezprostředkovaných naší realitní kanceláří (tzv. právní balíček). Naše partnerská advokátní kancelář JUDr. Marcely Dopitové Vám vyhotoví kompletní smluvní dokumentaci k prodeji, koupi či pronájmu nemovitosti, včetně možnosti advokátní úschovy finanční částky a ověření podpisů.

Právní balíček

Tato služba je určena zájemcům, oběma smluvním stranám (prodávajícímu a kupujícímu), kteří se samostatně domluvili na prodeji a koupi nemovitosti bez účasti realitní kanceláře a hledají úplný právní a organizační servis potřebný k bezpečnému a komplexnímu uskutečnění realitního obchodu. Právní služby jsou zajištěny naší partnerskou advokátní kanceláří JUDr. Marcely Dopitové, sídlící v prostorách sídla naší společnosti.

Služba zahrnuje:

 • osobní jednání se zástupci smluvních stran (prodávající, kupující), kde smluvní strany zadají podmínky obchodu, na kterých se vzájemně domluvili a prodávající předloží dokumenty k nemovitosti (nabývací titul, evidenční list, apod.)
 • poradenství jaké způsoby realizace obchodu připadají v úvahu, případně upozornění jaká rizika přináší smluvními stranami dohodnutý způsob transakce
 • vypracování kompletní smluvní dokumentace dle podmínek dohodnutých smluvními stranami (smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, návrh na vklad / u družstevních bytů smlouva o podmínkách převodu, smlouva o převodu členských práv a povinností)
 • v případě financování kupní ceny z hypotečního úvěru (úvěru ze stavebního spoření) kontrola podmínek specifikovaných v zástavní a úvěrové smlouvě vyhotovené bankou, tak aby byly v souladu s dohodnutým způsobem úhrady kupní ceny v kupní smlouvě a nedošlo v tomto smyslu ke kolizi mezi jednotlivými smluvními dokumenty
 • advokátní úschova kupní ceny včetně vypracování smlouvy o úschově kupní ceny
 • ověření podpisů na smluvních dokumentech
 • doručení dokumentů katastrálnímu úřadu / u družstevních bytů zajištění převodu na družstvu
 • zajištění výplaty kupní ceny prodávajícímu na základě splnění smluvních podmínek dohodnutých smluvními stranami (např. provedení vkladu vlastnického práva kupujícího v katastru nemovitostí)
 • úschova finanční částky z kupní ceny na úhradu daně z převodu nemovitostí a zajištění její úhrady příslušnému finančnímu úřadu po splnění zákonných podmínek, případně její vrácení kupujícímu
 • asistence při předání a převzetí nemovitosti včetně vyhotovení předávacího protokolu
 • zajištění převodu dodávek medií z prodávajícího na kupujícího s vystavením konečné faktury prodávajícímu ke stavu ke dni předání nemovitosti
 • vypracování znaleckého posudku k dani z převodu nemovitostí
 • vypracování daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí

V případě zájmu lze do uvedené služby zahrnout i zajištění optimálního hypotečního úvěru pro kupujícího.

Cena právního balíčku je 19.800,- Kč; tj. 9.900,-Kč pro každou smluvní stranu.

Kontaktujte nás!

 

Méně informací


Hypoteční servis

Více informací

Dlouhodobě spolupracujeme s prověřenými hypotečními makléři ze stabilních finančních společností, abyste dostali tu nejlepší hypotéku v daný okamžik. Naši partneři mají znalost o aktuálních nabídkách všech hypotečních bank, mají přehled o jejich marketingových akcích a slevách, dostává se jim podpory analytických oddělení jejich společností a jsou schopni nabídnout našim klientům zvýhodněné podmínky vyjednané jejich společnostmi s bankami. Každý týden Vám může vyjít nejvýhodněji hypotéka u různé banky.

Kontaktujte nás!

 

Méně informací


Znalecké posudky

Více informací

Zajišťujeme tzv. vyhláškové znalecké posudky nemovitostí vyhotovené soudním znalcem. Znalecké posudky jsou požadované v souvislosti s převodem nemovitosti a zákonnou povinností uhradit daň z převodu nemovitosti, v souvislosti s darování nemovitosti, případně k dědickému řízení.
Poskytujeme také službu tržního ohodnocení nemovitosti. Tuto službu využívají zájemci, kteří chtějí znát aktuální reálnou cenu své nemovitosti na trhu. Např. k pojištění nemovitosti, vypořádání spoluvlastnických podílů, pro potřeby notáře k dědickému řízení, apod.

Kontaktujte nás!

 

Méně informací

Proč si nás zvolit

1

Jsme kvalifikovaní, zajišťujeme všechny činnosti potřebné v obchodu s nemovitostmi.

 
2

Vyznáme se v oboru, máme mnohaleté zkušenosti, zrealizovali jsme stovky obchodních případů.

 
3

Víme, že spokojený klient = naše dlouhodobá prosperita. Vážíme si, že se naši klienti na nás opakovaně obracejí.

ADEX REALITY

ADEX REALITY s.r.o. - poskytujeme komplexní služby v oblasti realit. Zajišťujeme prodej a pronájem bytů, domů, nebytových prostor a pozemků v Praze a Středočeském kraji. V rámci našich služeb rovněž zajišťujeme hypoteční úvěry, znalecké posudky, daňové poradenství a garantujeme svým klientům úplný právní servis partnerskou advokátní kanceláří sídlící v prostorách ADEX REALITY v Praze 10 – Vršovicích. Nabízíme kompletní realitní a právní servis na jednom místě.

Zájemcům vyhledáváme nemovitosti „na míru“ dle jejich požadavků a vhodné investiční příležitosti na trhu nemovitostí.

Jsme samostatná realitní kancelář, působící třináct let na trhu s odpovědností za svou vlastní obchodní značku. Vyznáme se v oboru, řešíme obchodní případy v celé souvislosti, vyřešit problematické případy nás baví. Spokojený klient je naší nejcennější hodnotou, díky níž máme šanci být dlouhodobě úspěšní.